..ιllιlι*ОДНА ТАКАЯ..ιllιlι*

А ты прости ей все слова она ещё мала она не понимает где она судьба | ..ιllιlι*ОДНА ТАКАЯ..ιllιlι*

Я спрячу Твою боль | ..ιllιlι*ОДНА ТАКАЯ..ιllιlι*

Да,я стерва. | ..ιllιlι*ОДНА ТАКАЯ..ιllιlι*

Я погибаю без тебя | ..ιllιlι*ОДНА ТАКАЯ..ιllιlι*

Я так хотела быть с тобой | ..ιllιlι*ОДНА ТАКАЯ..ιllιlι*

я устала плакать ночью, | ..ιllιlι*ОДНА ТАКАЯ..ιllιlι*

Я свободная. Я другая. | ..ιllιlι*ОДНА ТАКАЯ..ιllιlι*

Я люблю тебя | ..ιllιlι*ОДНА ТАКАЯ..ιllιlι*

Я буду с тобой очень плохой | ..ιllιlι*ОДНА ТАКАЯ..ιllιlι*

Я скучаю по тебе | ..ιllιlι*ОДНА ТАКАЯ..ιllιlι*

Да, я такая | ..ιllιlι*ОДНА ТАКАЯ..ιllιlι*

..ιllιlι*ОДНА ТАКАЯ..ιllιlι* - Видеоклипы